Ocean Ladies arvot

Rohkeus

Rohkaisemme tarttumaan haasteisiin, uskomaan itseensä ja tekemään haaveista totta.
Innostamme itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen

Vastuullisuus

Toimimme merta, luontoa ja niiden monimuotoisuutta kunnioittaen.
Edistämme tasa-arvoa, arvostavaa vuorovaikutusta ja ihmisten välistä luottamusta.

Ilo

Toimintamme keskiössä on innostavuus, energisyys ja tekemisen ilo.
Yhdessä olemme enemmän, yhdessä saavutamme enemmän.

Miten arvot näkyvät toiminnassamme?

1. Rohkeus

Haaveista totta: Rohkaisemme toisiamme haaveilemaan isosti. Uskallamme asettaa riman korkealle ja kulkea sitä kohti. Purjehdimme pienin, mutta varmoin askelin kohti isoja ja vielä isompia meriä.

Jatkuva oppiminen: Ei oppi ojaan kaada – eikä mereen. Kehittyminen ja oppiminen ovat toimintamme keskiössä. Luomme ihanteelliset olosuhteet yhdessä oppimiselle ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittämiselle. Tilanteet merellä pakottavat joskus nopeankin ratkaisun löytämiseen ja hyvä niin: pienetkin haasteet rohkeasti kohtaamalla opimme taas lisää.

2. Vastuullisuus

Merten ja luonnon suojelu: Havainnoimme, raportoimme ja levitämme tietoa meriemme tilasta ja siitä mitä jokainen meistä voi tehdä meriemme hyväksi. Suosimme satamia, jotka hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja joista löytyy tiskipaikka ja kierrätysmahdollisuus. Huolehdimme jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä ja kierrätyksestä. Suosimme lähiruokaa ja minimoimme ruokahävikin. Käytämme biohajoavia pesuaineita ja mikromuovittomia aurinkotuotteita.

Turvallisuus ja hyvä veneilytapa: Noudatamme aina vesiliikennesääntöjä. Ennakoimme, varaudumme ja minimoimme riskit ennen kuin köydet irrotetaan laiturista. Tutustumme veneen turvallisuusvarusteisiin ja niiden käyttöön. Varmistamme veneen ja laitteiston kunnon ja toiminnan sekä huomioimme keliolosuhteet reittisuunnittelmaa tehdessä. Kunnioitamme merta ja jäämme satamaan, jos keliolosuhteet niin vaativat. Merellä navigoimme sähköisillä ja paperisilla merikartoilla. Pidämme kannella pelastusliivejä ja tarvittaessa turvavaljaita. Toimimme merellä ja satamissa niin, ettemme aiheuta vahinkoa itsellemme tai muille. Huomioimme muut veneilijät ja autamme heitä tarvittaessa.

Ihmisten välinen kanssakäyminen: Kunnioitamme erilaisia mielipiteitä, näkökulmia ja tapoja tehdä asioita. Arvostamme ikää ja kokemusta, pidämme aina mielemme avoimina uusille ajatuksille ja toimintatavoille. Teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Innostamme myös muita mukaan suojelutoimiin. Luotamme toisiimme ja puhallamme samaan hiileen.

3. Ilo

Nauru on tavaramerkkimme: Teemme asioita ilon kautta. Kohtaamme haastavatkin tilanteet ja käännämme epäonnistumiset oppimistilanteiksi. Innostamme toisiamme kokeilemaan uusia asioita ja iloitsemaan pienistäkin onnistumisista. Yhteinen, tavoitteellinen tekeminen antaa energiaa ja rohkaisee uusiin oppimiskokemuksiin. Jaettu ilo on paras ilo ja jaettu kokemus synnyttää monta ihanaa tarinaa.

Rakkaus mereen: Purjehtiminen on kulmakivemme. Iloitsemme hienoista meristämme ja upeasta saaristostamme. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle tilaisuuden kokea upean tunteen, jonka vain purjehtija ymmärtää: Se tunne, kun istuu veneessä tuulen vietävänä ja sielu ja mieli lepää.