Mikään ei ole mahdotonta!

Projektimme Ocean Ladies For Cleaner Seas etenee huimaa vauhtia. Vielä alkuvuodesta pohdimme venettä, legejä, tiimien kokoonpanoa ja muuta sellaista. Nyt meillä on jo kaksi merkittävää yhteistyökumppania, joiden kanssa olemme suunnitelleet yhteistä toimintaa. Innostus tiivistyy entisestään, kun talvi kääntyy kevääksi. Aivan kohta on kesä ja pääsemme toteuttamaan suunnitelmiamme käytännössä. Jännitys kihisee koko tiimissä!

Vierailimme yhteistyökumppanimme John Nurmisen Säätiön päämajassa Pasilassa 27.2. John Nurminen on yksi vaikuttavimmista toimijoista Itämerellä, jo neljän sukupolven ajan. Heidän epävirallisen sloganinsa mukaan ”mikään ei ole mahdotonta”. Hymyilytti mukavasti, koska itselläni sattuu olemaan sama henkilökohtainen slogan, ja saman periaatteen mukaan toimii myös Ocean Ladies!

John Nurmisen säätiön tärkeimpiä käytännön toimia Itämerellä on muun muassa hoitokalastuksen tukeminen. Hoitokalastuksen avulla merestä poistetaan tavoitteellisesti ”roskakalaa”, josta voidaan valmistaa ravintoa eläimille ja ihmisille. Esimerkiksi Pirkan Saaristolaispihvi -pakasteet ovat hyvä esimerkki tästä hankkeesta: johnnurmisensaatio.fi/lahikalahankkeen-lahnasta-jo-toinen-pirkka-tuote/ . Tärkeä merensuojelutoimi on myös kipsin levittäminen pelloille; tätä toimintaa Nurmisen säätiö koordinoi yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden maanviljelijöiden kanssa. Kipsi sitoo fosforia ja estää sitä kulkeutumasta valuvesien mukana mereen. Se myös korvaa lannoitteet viideksi vuodeksi, jonka jälkeen kipsaus voidaan uusia.

Olemme mukana John Nurmisen Säätiön järjestämässä vuosittaisessa Itämeripäivä-tempauksessa kuluvan vuoden elokuussa. Tämän innoittamana Ocean Ladies suunnittelee myös omaa Itämeri-tapahtumaa toukokuulle. Yhteistyössä keskeisenä on yhteinen näkyvyys, monipuolinen viestintä sekä konkreettinen panostus Itämereen.

Toisen vierailun tiimimme teki laajemmalla kokoonpanolla Suomen ympäristökeskukseen 6.3. (SYKE). Luonnonvarakeskuksen tiloissa pidetyssä kokouksessa oli mukana meidän ja SYKE:n edustajien lisäksi myös Vuosaaren Purjehtijoiden edustajia, jotka osallistuvat lasten ja nuorten kanssa Itämerityöhön konkreettisesti merellä. Saimme kokouksen aikana monipuolisen tietopaketin SYKE:n merkittävistä toimista Itämerellä. Keskus tekee muun muassa havaintoja meremme tilasta käyttämällä satelliittikuvia, joista voi nähdä sinilevätilanteen vaihtelut eri alueilla. Kansalaishavaintojen ja omien aineistojen analysointi on myös heidän keskeisiä tehtäviään. Uusi ja innostava informaatiosisältöihin liittyvä hanke on Itämeriportaali. Saimme katsauksen sen beta-versioon ja olimme erittäin vaikuttuneita. Portaali avautuu muutaman viikon kuluttua, siihen kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa!

Yhteistyömme SYKE:n kanssa liittyy olennaisesti kansalaishavaintojen tekemiseen, joita ei kuulemamme mukaan voi olla liikaa. Teemme ”Tutkimusaluksellamme” koko sen matkan ajan mittauksia sekä Itämerellä että muilla merialueilla. Saadut havainnot syötetään Järviwikiin (joka on samalla myös meriwiki). Itämeren ulkopuolelta kerätyt havainnot syötetään Secchi Disk -projektin ylläpitämään tietokantaan. Mittaamme matkallamme merialueesta riippuen veden näkösyvyyttä, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja sinilevämäärää sekä teemme näköhavaintoja esimerkiksi roskista, meduusoista ja rakkolevistä. SYKE:ltä saimme mukaamme tutkimusrepun, joka sisältää helppokäyttöisiä tutkimuslaitteita. Mukaan lähti myös näkösyvyyslevy (secchi disk), joka on yksinkertainen, mutta käyttökelpoinen veden tilan mittaaja. Sillä tehtävien havaintojen merkittävyyttä lisää se, että Itämeren näkösyvyyttä on mitattu jo 1900-luvun alusta lähtien eli noin 120 vuotta! Havaintojen pitkä aikasarja tuo tuloksiin poikkeuksellista ulottuvuutta.

Nyt odottelemme Itämeriportaalin avautumista, lataamme kännyköihin mittaussovelluksia ja alamme opetella mittausrutiineja. Myös tulevan kesän ohjelmassa olevan Ocean Ladies Nuorisoviikon aikana 1.–5.8. kokeilemme helsinkiläisnuorten kanssa yhdessä mittauslaitteistoja. Tästä tempauksesta lisää myöhemmin. Myös saamamme tutkimusrepun sisällöstä ja tutkimusmenetelmistä on tulossa lisää tietoa, kunhan ensin perehdymme laitteistoihin. Pysyttehän kuulolla!

Soili, Ocean Lady

(Kuvat John Nurmisen Säätiö / Jukka Nurminen ja Ocean Ladies /  Soili Stenroos)