For Cleaner Seas – Carissan matka kohti puhtaita meriä jatkuu

 

Kansalaistiedettä ja merimittauksia

Vuosi 2023 oli Ocean Leideille For Cleaner Seas teeman osalta erittäin mielenkiintoinen ja uraauurtava. Käynnistimme merimittausten osalta yhteistyön Suomen Ilmatieteenlaitoksen ja Göteborgin yliopiston kanssa. Saimme yliopistolta käyttöömme EXO2 – mittauslaitteen ja pääsimme harjoittelemaan mittausten tekemistä oikeissa valtameriolosuhteissa heinäkuussa, kun Carissa lähti Ruotsin rannikolta kohti Norjaa ja Shetlannin saaria.
Kookkaalla purjeveneellä mittauksen tekeminen hiemankin kovemmassa tuulessa ja mainingissa ei ole maailman helpoin tehtävä. Myös nollanopeudessa veneen ohjaaminen ja mittauksen tekeminen voi olla vaikeaa. Ohikulkijoita saattoikin hämmästyttää vuonoissa pakitteleva Carissa, jonka keulassa heilui punapaitoja merkillinen ja arvokas laite hyppysissään mittauksia harjoitellen.
Loppukesän 2023 aikana saimme tehtyä noin 10 onnistunutta luotausta. Näitä oli Itämereltä, Norjan rannikolta ja Shetlannin rannikolta ja syvimmillään aina 146 metrin syvyyteen asti. Jäsenillemme järjestetyssä Glögit ja legit tilaisuudessa Tuomo Roine Ilmatieteenlaitokselta kävi kertomassa tehtyjen mittausten tulosten analysoinnista. Mittaukset jatkuvat Carissalla tulevana kesänä entistäkin aktiivisemmin.

EXO2 – mittauslaite

Seuraavaksi hieman faktaa Tuomolta mittausten, tulosten ja niiden vaikuttavuuden osalta. Meillä käytössä oleva EXO2 – mittauslaite mittaa esimerkiksi;
– sähkönjohtavuutta ja lämpötilaa
– liuennutta happea
– pH:ta
– syvyyttä
– kokonaisleviä (klorofylli ja siniviherlevät)
– FDOM:ia (Fluorescent Dissolved Organic Matter)
– veden sameutta

Syvennytäänpä hieman siihen, mitä kaikkea näistä sitten voidaan oikein saada selville. Klorofylli-a:sta (lehtivihreä) voidaan päätellä kasviplanktonin määrää. Fykosyaniini on syanobakteereilla (sinilevillä) oleva yhteyttämispigmentti, josta voidaan päätellä sinilevän määrää. FDOM tarkoittaa liuenneita orgaanisia hiiliyhdisteitä, joita ilmenee usein värillisenä liuenneena aineena. Tätä voi olla esimerkiksi suovesistä peräisin oleva humus. FDOM mittauksia käytetään muun muassa erilaisten vesien tai vesimassojen alkuperän selvitykseen tai öljyn pitoisuuksien arviointiin. Tämä on monimutkainen parametri, joka vaatii paljon tulkintaa ja taustatietoa. Turbiditeetti tarkoittaa veden sameutta. Suuri arvo tarkoittaa sameaa maitomaista vettä, josta ei kunnolla näe läpi. Pieni arvo tarkoittaa kirkasta vettä. Esimerkiksi plankton ja muut vastaavat hiukkaset saattavat samentaa vettä. Sameassa vedessä auringon valo ei pääse syvälle, jolloin merilevät ja -kasvit eivät menesty.

Merien tilanne on monelta osin jo hälyttävä. Pinnan tuntumassa (Itämeri 0-~20m, valtameri 0-~200m) on valoa kasviplanktonille. Syvemmissä vesimassoissa ei tapahdu yhteyttämistä, koska valoa ei ole. Siellä on vain happea kuluttavaa hajotustoimintaa. Itämeressä monessa paikassa (Varsinainen Itämeri ja Suomenlahti) syvistä vesistä (>80m) on happi kulunut loppuun, koska painava syvävesi ei pääse sekoittumaan pintaan veden kerrostuneisuuden takia ja bakteerit ja muut eliöt kuluttavat hapen loppuun. Jos bakteerit ovat kuluttaneet kaiken hapen, eivät myöskään eläimet selviä meressä.
Meren pH-arvoon taas vaikuttaa paljon hiilidioksidin määrä. Jos veteen imeytyy ilmasta paljon hiilidioksidia, vesi happamoituu eli pH laskee. Pintakerroksessa syntyvä orgaaninen aines uppoaa aikanaan syviin vesiin. Orgaanisen aineksen, jota on muun muassa kuollut plankton, painuminen pintakerroksesta syvemmälle ja meren pohjaan on hyvin merkittävä hiilinielu maapallolla. Meret sitovat noin 30 prosenttia ihmisten tuottamasta hiilidioksidista, mikä hillitsee ilmastokriisiä. Valitettavasti monet nykytutkimukset viittaavat siihen, että ilmaston lämpenemisen seurannaisvaikutusten myötä myös merien kyky sitoa hiilidioksidia tulevaisuudessa heikkenee.

 

Merentutkimusalus Carissa

Meidän Carissalla tekemämme mittaukset ovat yksittäisiä mittauksia ja ne kertovat vain sen hetkisen tilanteen yhdessä tietyssä pisteessä. Kun tehdään tieteellistä tutkimusta, käytetään yleensä useita eri aikaan eri paikoissa tehtyjä mittauksia, jotta saadaan kokonaiskuva meren tilasta ja ilmiöistä. Merentutkimuksessa ongelmana on usein varsin harva mittausaineisto. Myöskään satelliitit eivät näe kuin pintaveden. Purjeveneellä pääsemme paikkoihin, joita muilla välineillä ei pystytä saavuttamaan ja tällä datalla pystymme täydentämään muita merimittauksia. Carissalla tekemämme merimittaukset tuovat arvokasta lisätietoa paikoista, joista dataa ei välttämättä ennestään ole. Tutkimusalukset tekevät vastaavia CTD-mittauksia kuin me. Tutkimusalukset tekevät kuitenkin matkojaan harvemmin, joten ajallinen kattavuus on mittauksilla varsin huono. Muita mittauksia tekevät mm. mittauspoijut, jotka mittaavat jatkuvasti yhdestä pisteestä. Näitä on hyvin harvakseltaan. On myös liitimiä ja ajelehtivia Argo-poijuja, mutta niidenkin datan alueellinen kattavuus on rajoittunut.

Genovan vierailulla

Kesäkuussa 2023 kävimme edustamassa Ocean Leidejä kutsuvieraina Genovassa Ocean Race kilpailun yhteydessä järjestetyssä Ocean Data Week – tapahtumassa ja kertomassa tiedeihmisille omasta citizen science merimittausprojektistamme.

Paitsi, että pääsimme fiilistelemään kansainvälisen kilpailun hienoja järjestelyjä ja näkemään upeita kisaveneitä, saimme reissulla myös paljon kansainvälistä huomiota ja uusia kontakteja. Ehkäpä punapaitoja nähdään jatkossakin enemmän kansainvälisellä rintamalla!

John Nurminen säätiö ja Itämeripäivä

Vuodesta 2023 olemme olleet mukana John Nurminen säätiön Itämerilähettiläs – toiminnassa ja tämä työ jatkuu edelleen. John Nurmisen Säätiön Itämerilähettiläät toimivat Itämeren sanansaattajina ja jakavat tietoa omissa verkostoissaan Itämeren tilasta ja toimista sen parantamiseksi. Ocean Leidien kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sen tietouden lisäämistä, mitä jokainen vesillä liikkuja ja purjehtija voi tehdä Itämeren hyväksi.

Jo perinteeksi muodostunut Itämeripäivä tulee jälleen elokuussa 2024 ja tietysti myös Ocean Ladies on mukana tapahtumassa. Valitettavasti päätähtemme Carissa ei pääse paikan päälle tänäkään vuonna, vaan se matkaa samaan aikaan Ruotsin rannikolla mutta kenties saamme myös Carissalle järjestymään jotain teemaan liittyvä ohjelmaa.

Kohti uusia tuulia

Aktiivinen ympäristöryhmämme on lyönyt viisaat päänsä yhteen ja pohtinut mitä kaikkea uutta teeman osalta voisimme tehdä tänä vuonna ja tulevina vuosina. Tavoitteemme on vuoden 2024 kesällä pilottiprojektina aloittaa päästöjen ja veneilijän hiilijalanjäljen mittaaminen oman toimintamme osalta. Kuten jo edelläkin huomasimme, hiilidioksidipäästöillä on myös merten hyvinvoinnin näkökulmasta merkittävä vaikutus. Tästäkin syystä keskitymme kesällä 2024 purjehtimaan lähellä rakkaalla Itämerellämme ja kannustamme kovasti myös jäseniämme miettimään ilmastoystävällisiä matkustustapoja erityisesti niille legeille, joille vaikkapa junareitit kulkevat näppärästi.
Myös Carissan kierrätysohjeet ovat päivityksessä. Samalla pohdimme, miten saisimme satamat toimimaan vielä vastuullisemmin ja huomioimaan toiminnassaan esimerkiksi jätteiden kierrätyksen, tiskausmahdollisuudet sekä harmaat vedet ja muut mahdolliset ympäristöteot vielä entistä paremmin.

Jos sinulla on mielessä jotain sellaista, jota voisimme yhdessä edistää For Cleaner Seas teeman alla, niin olethan rohkeasti meihin yhteydessä. Tulevaisuus tarvitsee konkreettisia tekoja ja toimimalla yhdessä voimme saavuttaa paljon enemmän!

Raikkaita merituulia ja kesän odotusta toivotellen,
Ocean Lady Sari